UWAGA! TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZAWODNIKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 10 LISTOPADA BR.(lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc startowych).

 

TOP CITY & PUCHAR ŚLĄSKA: Prestiżowe Mistrzostwa Fryzjerskie, które od wielu lat stanowią istotny element obecności na targach, stwarzają idealną okazję do podniesienia swoich kwalifikacji oraz sprawdzenia się wśród innych, jak również do zdobycia laurów i nagród, tak przydatnych w dalszej pracy i rozwoju zawodowym.

Termin / Miejsce: 
25/26 listopada 2017 r. impreza towarzysząca 17 Festiwal Fryzjerski Hair Fair

Godziny otwarcia: sobota 10:00 – 18:00; Niedziela 9:00 – 17:00

MCK Międzynarodowe Centrum Kongresowe & Spodek Katowice, ul. Olimpijska 

Terminy przyjmowania zgłoszeń: 1 września do 30 października 2017 r. lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc startowych. Uwaga! dnia 30-10-2017 r. Organizator Konkursów oraz Targów  Hair Fair przedłużył termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 10.11.2017 r. lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc startowych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 

ZGŁOSZENIA przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez  formularz

WPISOWE
150 zł Top City Master, Barber, Wedding
50 zł Puchar Śląska oraz Top City Young

Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora w tytule przelewu wpisać WBRANĄ KATEGORIĘ + NAZWISKO
WATS Sp. z o.o. ALIOR BANK O/MYSŁOWICE  93 2490 0005 0000 4520 6686 9369

Uwaga! dla zawodników z zagranicy płacących przelewem bankowym: Bank PeKaO o/Mysłowice SWIFT : PKOPPLPW    07 1240 4315 1978 0000 5294 5861

KONTAKT organizacyjny: Anna Kruczek tel. 601-329-964 lub Ireneusz Harbuz tel. 500-060-420
KOMISARZ KONKURSU – udziela informacji na temat interpretacji regulaminów: Ireneusz Harbuz tel. 500-060-420

    CZEKAMY NA WAS DO 10 LISTOPADA.