BEAUTY AWARD to prestiż dla Twojego produktu!
Naszym głównym celem jest wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań, które mają realny wpływ na codzienną pracę PROFESJONALISTÓW.

Oceniamy :

  • Nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych,

  • Stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,

  • Ekonomiczność produktu i jego eksploatację (cena, koszty eksploatacji i serwisu, koszty likwidacji),

  • Oddziaływanie produktu na środowisko, w tym metody regeneracji, recycling, biodegradowalność,

  • Oszczędność zużycia materiałów i energii,

  • Funkcjonalność produktu (rozumiana jako połączenie użyteczności i praktyczności),

  • Estetykę produktu.