Kontakt/Dojazd

WYŁĄCZNY ORGANIZATOR TARGÓW:  WATS SP. z o.o.

ul. Obrzeżna Północna 15C, 41-400 Mysłowice

NIP 222-07-46-843
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 00000145669; Kapitał zakładowy 50000 zł.
Konto bankowe:
BANK PEKAO SA o/Mysłowice
16 1240 4315 1111 0000 5298 8855

  Jesteśmy do Waszej dyspozycji!

  Zespół Organizacyjny:

  Magdalena Nawrot (Project Assistant Hair&Beauty Fair, Make-up College, obsługa wystawców) tel. 601-313-995 madamska@wats.pl

  Bernadeta Olej (Project Assistant Hair&Beauty Fair, obsługa wystawców) tel. 691-111-979, bolej@wats.pl

  Olaf Tabaczyński (Organizator Make-up Talent Show) tel. 601 404 808 olaf@awm.pl

  Anna Kruczek (Zgłoszenia do konkursów fryzjerskich / Parada Szkół) tel. 601-329-964 akruczek@wats.pl

  Ireneusz Harbuz (Komisarz konkursów fryzjerskich) tel. 500 060 420 ircha35@o2.pl

  Patrycja Płatkowska (bilety dla szkół i grup zorganizowanych) tel. 601-330-942, pplatkowska@wats.pl

  Beata Chlebowska (Księgowość i finanse) 32/222 60 57 wew. 126 bchelbowska@wats.pl

  Ewa Korepta (Dyrektor Targów Hair&Beauty Fair) tel. 601 313 515 ekorepta@wats.pl

   DATA TARGÓW: 23-24.11.2019

   Festiwal Fryzjerski Hair Fair 2019
   MIEJSCE:
   Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice