Kontakt/Dojazd

WYŁĄCZNY ORGANIZATOR TARGÓW:  

WATS SP. z o.o.

ul. Obrzeżna Północna 15C, 41-400 Mysłowice

NIP 222-07-46-843
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 00000145669; Kapitał zakładowy 50000 zł.


Konto bankowe:
BANK PEKAO SA o/Mysłowice
16 1240 4315 1111 0000 5298 8855

SWIFT     PKOPPLPW

Office +48322226057
Mob. +48601313515
Mob. +48791111979

    Jesteśmy do Waszej dyspozycji!

    Zespół Organizacyjny:

    Bernadeta Olej (Project Assistant Hair&Beauty Fair, obsługa wystawców) tel. 691-111-979, bolej@wats.pl

    Patrycja Płatkowska (bilety dla szkół i grup zorganizowanych) tel. 601-330-942, pplatkowska@wats.pl

    Beata Chlebowska (Księgowość i finanse) 32/222 60 57 wew. 126 bchelbowska@wats.pl

    Anna Kruczek (Zgłoszenia do konkursów fryzjerskich / Parada Szkół) tel. 601-329-964 akruczek@wats.pl

    Ireneusz Harbuz (Komisarz konkursów fryzjerskich) tel. 500 060 420 targi@wats.pl    ircha35@o2.pl

    Olaf Tabaczyński (Organizator Make-up Talent Show) tel. 601 404 808 targi@wats.pl     olaf@awm.pl

    Ewa Korepta (Dyrektor Targów Hair&Beauty Fair) tel. 601 313 515 ekorepta@wats.pl

      DATA TARGÓW: 23-24.11.2019

      Festiwal Fryzjerski Hair Fair 2019
      MIEJSCE:
      Międzynarodowe Centrum Kongresowe, MCK & Spodek
      Plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice

      Wjazd na parkingi od ul. Olimpijskiej 1