BILETY DOSTĘPNE OD CZERWCA 2019

  Bilety dostępne są w przedsprzedaży: 
  - u Przedstawicieli Regionalnych WATS 
  - online w serwisie bilety24.pl 

  Bilety dostępne będą na miejscu w dniach targowych: 
  Kasa zlokalizowana jest przed wejściem gównym tzw. górnym od parkingu od ul. Olimpijskiej 1. Kasa czynna pół godziny przed otwarciem targów. 

   

   Cennik biletów KASA GŁÓWNA

   Ceny Biletów w kasach na miejscu przed wejściem na imprezę. Kasa zlokalizowana jest przed wejściem gównym tzw. górnym od parkingu od ul. Olimpijskiej 1. Kasa czynna pół godziny przed otwarciem targów. 
   Godziny otwarcia Targów:
   Sobota 10:00 - 18:00
   Niedziela 9:00 - 17:00
    

   KARNETY DWUDNIOWE
   Ulgowy 45,-
   Normalny 65,-

    

   SOBOTA
   Ulgowy 20,-
   Normalny 30,-

    

   NIEDZIELA
   Ulgowy 30,-
   Normalny 40,-

    

    

    

     Cennik biletów ONLINE przedsprzedaż

     Bilety w przedsprzedaży dostępne są u Przedstawicieli Regionalnych WATS oraz online w serwisie bilety24.pl

      

     KARNETY DWUDNIOWE
     Ulgowy 35,-
     Normalny 55,-

      

     SOBOTA
     Ulgowy 15,-
     Normalny 25,-

      

     NIEDZIELA
     Ulgowy 25,-
     Normalny 35,-

      

     WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE BEAUTY
     MAKE UP COLLEGE - NIEDZIELA  499,-

     KONFERENCJA HOLISTIC HEALTH&BEAUTY - normalny

     KONFERENCJA HOLISTIC HEALTH&BEAUTY - studencki

     KONGRES HOLISTIC HEALTH & BEAUTY panel warsztatowy

      

     bilety na KONFERENCJĘ można zakupić tutaj: http://holisticconference.pl/bilety-2/

      199,-

      149,-

      590,-

      

      

      

     City of Nail - Warsztaty + targi + dostep do wykładów online (2 dni)      

     City of Nail - Wykłady + targi (2 dni)   

     City of Nail - Pakiet pełny wykłady + warsztaty + targi (2 dni)   

     City of Nail - Dostęp do wykładów online 

      390,- 

      210,-

      540,-

      100,-

        

      

      

      GODZINY OTWARCIA TARGÓW

      Hala Targowa
      Międzynarodowe Centrum Kongresowe MCK & Spodek
      Katowice, Plac Sławika i Antalla 1
      Wejście główne od ul. Olimpijskiej 1
      Parkingi dla Uczestników od ul. Olimpijskiej 1

      Godziny otwarcia Targów:
      Sobota 10:00 - 18:00
      Niedziela 9:00 - 17:00

      Kasa biletowa czynna pół godziny przed otwarciem targów. 

       Bilety szkolne grupowe

       Bilety szkolne (grupowe) można zamówić wyłącznie w przedsprzedaży. Bilety obowiązują przy zamówieniu minimum 10 szt.
       Bilety grupowe mogą nabywać jedynie uczniowie / studenci / słuchacze na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub uczelni. Legitymacje sprawdzane są przy wejściu na teren targów. 

       Zamówienie na bilety szkolne można złożyc mailowo
       targi@wats.pl lub pplatkowska@wats.pl
       Aby zamówić bilety grupowe opiekun grupy powinien:
       - podać w zamówieniu ilość zamawianą,
       - podać dokładne dane do faktury (jeśli jest potrzebna)
       - podać adres do wysyłki biletów (wysyłamy kurierem)
       - załączyć potwierdzeie zapłaty
       - podać kontakt telefoniczny do siebie.

       Na każde 10 biletów szkolnych otrzymuje się 1 bilet bezpłatny dla nauczyciela (opiekuna grupy). 
       Bilety można zamawiać w terminie maksymalnie do 30 października 2019 r. 

       Cena biletu szkolnego na sobotę: 10 zł 
       Cena biletu szkolnego na niedzielę: 15 zł
       Cena karnetu dwudniowego: 20 zł

       Obsługa grup szkolnych: Patrycja Płatkowska tel. 601-330-942 mail: pplatkowska@wats.pl

         

         Wyciąg z regulaminu targów

         &11

         1. Każdy Uczestnik targów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązujących w miejscu imprezy tj. MCK Katowice oraz przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego a w szczególności: Regulaminu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Ogólnych Warunków Najmu, Instrukcji przeciwpożarowej.

         2.Ceny biletów dla Uczestników podane są do publicznej wiadomości na stronie www.festiwalfryzejrski.pl i www.beautyfair.pl oraz w materiałach reklamowych targów. Organizator ma prawo weryfikować uprawnienia uczestników do zakupu biletu ulgowego. Do zakupu biletu ulgowego uprawnione są osoby w wieku poniżej 21 lat pod warunkiem uczęszczania do szkoły. Dzieci do lat 10 uprawnione są do bezpłatnego wstępu na teren targów i podlegają niniejszemu Regulaminowi oraz Regulaminom Obiektu MCK wymienionym w &5.

         3.Organizator nie wymienia, nie przyjmuje zwrotu zakupionych bądź będących w posiadaniu uczestnika z innego tytułu biletów, zaproszeń czy identyfikatorów z zastrzeżeniem zapisów &9 p.6.

         4.Uczestnik w momencie przebywania na terenie Targów oraz w ich otoczeniu na podstawie biletu, zaproszenia bądź jakiejkolwiek innej formy wejściówki, wyraża zgodę na nieograniczone wykorzystanie swojego wizerunku poprzez zdjęcia, nagrania audio i wideo wykonywane w trakcie targów i w związku z nimi oraz publikowania ich na stronie www organizatora i podmiotów współpracujących, portalach społecznościowych , relacjach prasowych, materiałach informacyjnych w celach promocyjnych Festiwalu.

         5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestników targów spowodowane przez osoby trzecie albo wynikające z winy poszkodowanego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu lub innych mediów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione na terenie Targów i w ich otoczeniu.

         6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika innym Uczestnikom lub Wystawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne dokonane przez Uczestnika na sprzętach i pomieszczeniach w obiekcie MCK Katowice i jego otoczeniu.